Konfiguracja:
Outlook
Thunderbird
Logowanie
Procedura zakładania kont
Procedura zakładania kont poczty
elektronicznej

dla studentów Instytutu Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Opolskiego


1.Użytkownicy

        Konta poczty elektronicznej w domenie student.math.uni.opole.pl są dostępne dla studentów Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

2.Procedura założenia konta

        Założenia konta poczty elektronicznej wymaga bezpośredniego kontaktu osoby, dla której konto jest zakładane, z administratorem serwera pocztowego (lub inną upoważnioną osobą) w budynku Informatyki Instytutu Matematyki i Informatyki UO przy ulicy Oleskiej 48. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów użytkownikowi zostaje przydzielone konto poczty elektronicznej oraz hasło. Każdy użytkownik zostaje pouczony o zasadach bezpiecznego przechowywania hasła. Studenci zobowiązani są do przedstawienia jednego z niżej wymienionych dokumentów:
  • aktualna legitymacja studencka,
  • dowód osobisty w przypadku, gdy student nie posiada jeszcze legitymacji. Administrator określi termin przedstawienia przez studenta legitymacji.
3.Okres ważności konta pocztowego

        Konto jest likwidowane w momencie ukończenia studiów lub wcześniejszego skreślenia z listy studentów.
        Konto zostanie zablokowane w momencie stwierdzenia, że użytkownik wykorzystuje je do działań niezgodnych z prawem lub etyką (np. rozsyła spam).

Wizyt: 102891
Copyright © 2007 - 2011
Postmaster Webmaster