Przykładowa konfiguracja programu pocztowego Thunderbird

1. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję
  • Narzędzia->Konfiguracja kont (Windows)
  • Edycja->Konfiguracja kont (Linux)2.Otworzy się okno "Konfiguracja kont". Należy klinąć przycisk "Dodaj konto".3. Należy wpisać adres e-mail następującej postaci: identyfikator@student.math.uni.opole.pl
gdzie identyfikator to id_studenta lub nazwisko.imie4. Jako serwer poczty przychodzącej POP3 i serwer poczty wychodzącej SMTP należy podać student.math.uni.opole.pl5. BARDZO WAŻNE. Jako nazwę użytkownika należy podać swój identyfikator, np. id01001. Nie podawać nawisko.imie !!!6. Nazwę konta można podać dowolną. Może być domyśla lub np. konto studenckie7. Uwaga. Jeśli użytkownik ma skonfigurowane inne konta pocztowe, to należy:
  • Wejść do konfiguracji kont pocztowych poprzez
    • Narzędzia->Konfiguracja kont (Windows)
    • Edycja->Konfiguracja kont (Linux)
  • Wybrać utworzone konto studenckie
  • Sprawdzić czy serwer SMTP jest ustawiony na student.math.uni.opole.plPowrót do strony głównej