Przykładowa konfiguracja programu pocztowego Outlook

1. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Narzędzia->Konta...2. Otworzy się okno "Konta internetowe". Należy na zakładce Poczta kliknąć przycisk Dodaj i wybrać opcję Poczta.3. Nazwę wyświetlaną można podać dowolną np. imie nazwisko.4. Należy wpisać adres e-mail następującej postaci: identyfikator@student.math.uni.opole.pl
gdzie identyfikator to id_studenta lub nazwisko.imie5. Jako serwer poczty przychodzącej POP3 i serwer poczty wychodzącej SMTP należy podać student.math.uni.opole.pl6.BARDZO WAŻNE. Jako nazwę użytkownika należy podać swój identyfikator, np. id01001. Nie podawać nawisko.imie !!!7.Serwer wymaga uwierzytelnienia. Należy włączyć tę opcję w następujący sposób.
  • Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Narzędzia->Konta...
  • Na zakładce Poczta zaznaczyć konto studenckie i kliknąć przycisk właściwości.
  • W nowo otwartym oknie na zakładce Serwery należy zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia".Powrót do strony głównej